Avintura't Enoturisme

Avintura't Enoturisme

Política de Privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat, l'informem sobre la recopilació, tractament i ús de les seves dades personals al llarg de la navegació pel lloc web www.avinturat.com (d'ara endavant, “Lloc web”).

Qui és el Responsable del tractamento de les teves dades?

Identitat del responsable: ELISABET COTS FORASTER (d'ara endavant, “Avintura’t” amb DNI 47916158M)
Adreça: c/ Joan Prim, 70 1r 1a, 08330, Premià de Mar
Correu: info@avinturat.com


Amb quines finalitats tractarem les teves dades i quina és la base legal que ens habilita a fer-ho?

Avinturat tractarà les dades personals que ens faciliti, així com tots aquells que siguin captades a través del Lloc web i les que se’n derivin de la seva relació amb nosaltres, amb les següents finalitats principals:

 • Formulari de contacte: Gestionar i atendre totes aquelles consultes que ens faci arribar. Per a resoldre-les ens podrem posar en contacte amb vostè tant a través de mitjans electrònics com telefònics.
 • Formulari de creació d'un perfil d'usuari: Crear-li un perfil d'usuari amb la finalitat de poder gestionar totes les seves activitats a través de l'àrea d'usuari situada en el Lloc web. Una vegada dispongui d’un perfil, les seves dades podran ser utilitzades en posteriors compres. En el moment que hagi contractat una activitat, la mateixa serà recordada a través de l’enviament d’un sms.
 • Subscripció a la newsletter: Informar-lo i enviar-li comunicacions comercials relacionades amb activitat i serveis d’Avinturat. És a dir, rebrà al correu electrònic que ens hagi facilitat informació sobre noves activitats, així com promocions i descomptes.

Cadascuna de les finalitats indicades, queden legitimades pel consentiment exprés prestat per vostè mitjançant l'enviament de la seva petició. Recordi que en qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat enviant un correu electrònic a info@avinturat.com.

 • Formulari de compra d'activitats: Gestionar la seva petició de reserva de l'activitat seleccionada. Entre d’altres qüestions, li podrem enviar un sms per a recordar-li la mateixa, així com posar-nos en contacte amb vostè per qüestions relacionades amb l'activitat.

La base legal pel tractament de les seves dades personals per a complir amb la finalitat exposada és l'execució del servei ofert a través del Lloc web en relació a el que es preveu en les Condicions Generals de Contractació acceptades en el moment de contractar l'activitat.

Quines dades tractem?

En el marc de les funcionalitats ofertes a través d'aquest Lloc web, i condicionat a les finalitats prèviament indicades, Avintura’t tractarà les seves dades identificatives i de contacte com són el seu nom i cognoms, adreça, adreça de correu electrònic i telèfon. Així mateix, també seran objecte de tractament dades econòmiques com són les seves dades bancàries per a procedir al pagament efectiu de l'activitat.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Avintura’t podrá comunicar sus datos personales a terceros en cumplimiento de las obligaciones legales que en cada caso correspondan. Asimismo, no se prevén transferencias internacionales de datos.

D'altra banda, per a l'efectiva realització de l'activitat reservada, es comunicaran a l’organitzador de l’activitat seleccionada (generalment, cellers) aquelles dades facilitades en el moment de la reserva de la mateixa, principalment, les seves dades identificatives i de contacte.

Informar-lo que, Avintura’t contracta la prestació d'alguns serveis a tercers pel que els mateixos, per a l'efectiva realització del servei, podrà tenir accés a les seves dades personals. En qualsevol cas, aquests tercers tractaran les seves dades sota les directrius i instruccions de Avintura’t i, en cap cas, els tractessin amb finalitats pròpies.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Avintura’t conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per a complir les finalitats per les quals han estat captades. En el cas que les seves dades personals s'utilitzin per a diverses finalitats que ens obligués a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Així mateix, les seves dades personals seran conservats mentre vostè no sol·liciti la supressió d'aquests, així com durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin.

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Els drets que vostè pot exercir com a titular de les seves dades, són els que es detallen a continuació:

 • Accés: podrà obtenir confirmació sobre si Avintura’t tracta les seves dades personals, així com consultar les seves dades personals incloses en els fitxers d’Avintura’t.
 • Rectificació: podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que siguin incomplets.
 • Supressió: podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recollides.
 • Oposició: podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals. Avintura’t deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Limitació del tractament: podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents supòsits:

  • Mentre es comprovi la impugnació de l'exactitud de les seves dades;
  • Quan el tractament és il·lícit, vostè s'oposi a la supressió de les teves dades, i sol·liciti la limitació del seu ús;
  • Quan Avintura’t no necessitin tractar les seves dades, però vostè els necessiti per a l'exercici o defensa de reclamacions;
  • Quan s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.
 • Portabilitat: podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat i aquells que s'han obtingut de la seva relació contractual amb Avintura’t, així com a transmetre-les a una altra entitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Vostè podrà exercir els esmentats drets mitjançant sol·licitud dirigida a Avintura’t al correu electrònic info@avinturat.com adjuntant una còpia del seu DNI o un altre document que acrediti la seva identitat i, indicant clarament el dret que desitja exercir. L'exercici d'aquests drets és gratuït.

Per a acabar, en el cas que consideri que Avinturat no ha tractat les seves dades personals de conformitat amb la normativa aplicable, podrà presentar una reclamació enfront de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la pàgina web www.aepd.es.

Carregant...
x
X